Saturday, 30 July 2011

02. MUQADDIMAH

02 MUQADDIMAH

Saya berpendirian bahawa setiap cebisan 'Ilmu hendaklah disertakan dengan hujah yang kuat. Sebagaimana yang dituntut ke atas setiap yang mukallaf supaya berusaha mencari hujah dan dalil ke atas sesuatu ketetapan dalam 'Ilmu Fiqh, maka saya berpendapat tuntutan yang sama juga diperlukan terhadap 'Ilmu AlQuran. Atas kesedaran ini maka saya berusaha mencari dan menggali hujah-hujah dan dalil-dalil bagi setiap ketetapan dan hukum-hukum tajweed sehingga ianya memberi keyakinan dan kefahaman yang menyeluruh kepada saya berkenaan perkara tersebut. Atas kesedaran ini juga saya ingin memohon maaf kepada semua individu-individu yang pernah mengajar dan memberi pandangan kepada saya akan tetapi pandangan saya di sini tidak selari dengan mereka. Saya tetap berterima kasih kepada mereka kerana dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh merekalah mendorong saya untuk mencari dalil-dalil sokongan sehinggalah dalam hal-hal yang tertentu saya mampu mengutarakan pandangan saya sendiri.

Oleh kerana tujuan saya menulis bukan sekadar untuk memindahkan 'Ilmu yang perolehi  dari mana-mana sumber, tetapi juga saya berhasrat untuk menyatakan pandangan dan pendirian saya dalam bidang ini, dan atas kesedaran bahawa untuk melayakkan seseorang itu mengia atau menolak sesuatu pandangan memerlukan penguasaan terhadap 'Ilmu tersebut, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa sahaja yang saya muatkan dalam penulisan saya ini. Namun bukanlah kesemua perkara yang saya muatkan di sini merupakan padangan saya tersendiri, malah sebahagian besarnya juga saya sandarkan kepada Kitab-Kitab yang Mu'tabar dalam bidang ini yang kesemuanya dalam Bahasa 'Arab (setakat kajian saya belum ada lagi mana-mana kitab Bahasa Melayu yang boleh menandingi bahan yang terdapat dalam Kitab-Kitab dalam Bahasa 'Arab) walau pun penguasaan saya dalam Bahasa 'Arab amatlah terhad. Kepada ALLAHlah saya berserah diri untuk menilai serta memberi hukuman atau balasan yang setimpal.

Sekali lagi saya ingin memanjangkan ucapan penghargaan saya kepada Ustaz Zainal Abidin bin Ahmad  yang tidak pernah menghalang usaha saya walaupun ianya terkadang-kala tidak sama dengan pandangan beliau setelah kami berbincang. Individu kedua ialah Ustaz Mohd Rahim Jusoh yang sentiasa memberi dorongan kepada saya untuk terus menggali khazanah 'Ilmu dari kitab terdahulu untuk menyokong pandangan saya. Dan tidak lengkap senarai penghargaan saya sekiranya saya tidak menyebut nama rakan sepengajian saya, Yusuf bin Abu Bakar (Ustaz Soh) semasa bertalaqqi dengan Ustaz Zainal Abidin, yang sentiasa memberi dorongan untuk meneruskan usaha murni saya dan menyokong agar kefahaman yang kurang tepat oleh sebilangan masyarakat berkenaan 'Ilmu Tajweed diperbetulkan.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada semua Murid-Murid yang kerana mereka ‘Ilmu ini dapat saya alirkan dan kerana mereka jugalah saya sentiasa mencari hujjah-hujjah untuk memahamkan mereka dalam setiap ketetapan dan Hukum-Hukum Tajweed. Saya telah berusaha untuk mendedah dan menerangkan semua pandangan yang masyhur kepada mereka sebelum saya menyebut pandangan saya sendiri.

Oleh kerana usaha saya dalam bidang ini ada kelainannya dengan yang lain, saya menganggap Pengajaran dan Penulisan saya sebagai satu Perjuangan dalam bidang ini. Perjuangan untuk memperbetulkan silap faham, silap fakta dan silap amal. Adalah menjadi impian saya agar tulisan saya ini diterjemahkan ke Bahasa-Bahasa lain juga yang 'Ilmu Tajweed ini dipelajari.

Saya besyukur ke Hadhrat ALLAH Subhanahu wata'ala kerana akhirnya memberi kekuatan kepada saya untuk memulakan penulisan ini yang sudah sekian lama dicitakan dan mengharapkan agar ALLAH Yang Maha Kuasa terus memberi kekuatan kepada saya untuk menyiapkannya supaya sekurang-kurangnya menjadi asas untuk kajian-kajian yang lebih tepat dan terperinci selepas ini dengan hasrat KalamuLLAH disebut setepat-tepatnya.
 

No comments:

Post a Comment