Monday, 9 January 2012

09 ISTI‘AZAH

DEFINISI

Isti‘azah bererti Permohonan Perlindungan. Dari segi istilah Isti‘azah bermaksud ucapan Permohonan Perlindungan daripada ALLAH apabila hendak membaca AlQuran supaya tidak diganggu oleh syaitan.


SIGHAH

Terdapat banyak cara untuk mengucapkan Isti‘azah. Dua sighah yang paling masyhur ialah :

1.      الرجيم الشيطان من بالله أعوذ

Bermaksud : Aku berlindung dengan ALLAH dari syaitan yang direjam

2.      الرجيم الشيطان من العليم السميع بالله أعوذ

Bermaksud : Aku berlindung dengan ALLAH Yang Maha Mendengar, Yang Maha Mengetahui dari syaitan yang direjam.


HUKUM

Walaupun suruhan berta‘awuz adalah warid dari AlQuran29, namun ‘Ulama mengatakan Hukumnya tidaklah Wajib. Sekiranya AlQuran dibaca secara berjama‘ah seperti bertadarus pada bulan Ramadhan, Hukumnya adalah Sunat Kifayah, malah lebih ‘rendah’ dari itu kerana sekiranya seseorang itu bukan merupakan pembaca yang pertama, tidak disunatkan baginya berta‘awuz. Dan sekiranya seseorang itu tidak sempat dengan pembaca pertama (yang telah berta‘awuz), maka masih disunatkan baginya membacanya tetapi tidak secara Jahr (bersuara).


KEADAAN DI MANA TIDAK DISUNATKAN MEMBACA SECARA BERSUARA

‘Ulama bersepakat mengatakan ada empat keadaan di mana berta‘awuz tidak disunatkan secara Jahr, iaitu :

1.      Sekiranya tidak membaca AlQuran secara Jahr
2.      Sekiranya membaca bersendirian
3.      Ketika dalam sembahyang
4.      Sekiranya tidak berkesempatan dengan pembaca pertama (yang telah berta‘awuz) dalam majlis membaca AlQuran secara berjama‘ah.


PERHATIAN

a.       Sekiranya pembacaan diselangi dengan kata-kata yang bukan dari AlQuran, maka Isti‘azah menjadi Sunat semula
b.      Kelas membaca AlQuran tidak termasuk dalam kategori membaca secara berjama‘ah, maka
1.      Sayugialah setiap murid memulakan bacaan dengan Isti‘azah secara Jahr
2.      Dinasihatkan murid memberitahu muka surat dan/atau ayat yang hendak dibaca sebelum membaca Isti‘azah
3.      Gangguan yang berbentuk teguran samada oleh Guru atau rakan sepembelajaran tidak memerlukan Isti‘azah diulangi (beginilah amalan ‘Ulama terdahulu)
4.      Gangguan yang berbentuk pertanyaan yang tidak disusuli dengan penjelasan yang terlalu lama pada kebiasaan, juga tidak memerlukan Isti‘azah diulangi

Tuesday, 13 December 2011

08. ANALISIS HURUF

Setelah Bab Makhraj Huruf dan Sifat Huruf dibincang secara berasingan, sekarang dilihat pula Makhraj dan Sifat bagi setiap huruf secara serentak.

1.      Huruf  ا
·         Bermakhraj Muqaddar
·         Selama-lamanya tidak menerima baris
·         Bersifat Rakhawah dan Infitah
·         Huruf Jawfiyyah atau Hawaiyyah
·         Huruf yang paling banyak fungsi antaranya :
o   Huruf Mad
o   Huruf Muqatta‘ah
o   Alif Tathniyah
o   Alif Jama’
o   Hamzah Wasal
o   Rumah Hamzah

2.      Huruf  ب
·         Kedua-dua Bibir tertutup rapat ketika menyebutnya
·         Bersifat Jahr, Syiddah, Istifal, Infitah dan Qalqalah
·         Sama seperti Huruf ‘B’
·         Huruf Syafahiyyah atau Syafawiyyah

3.      Huruf  ت
·         Hujung Lidah disentuhkan ke Umbi Gigi Thanayah Atas
·         Bersifat Syiddah, Istifal, Infitah dan Istitalah
·         Hendaklah dijaga supaya tidak mengeluarkan Bunyi lebihan ketika berbaris Mati
·         Sama seperti Huruf ‘T’
·         Huruf Nita‘iyyah

4.      Huruf  ث
·         Hujung Lidah disentuhkan ke Hujung Gigi Thanayah Atas
·         Bersifat Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah
·         Huruf Lithawiyyah

5.      Huruf  ج
·         Tengah Lidah disentuhkan ke Langit-langit Keras
·         Bersifat Syiddah, Jahr, Istifal, Infitah dan Qalqalah
·         Huruf Syajariyyah

6.      Huruf  ح
·         Tengah Halqum disempitkan
·         Bersifat Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah (sama seperti Huruf  ث )
·         Huruf Muqatta‘ah
·         Huruf Halqiyyah

7.      Huruf  خ
·         Hujung Halqum disempitkan
·         Berhati-hati supaya tidak dinaikkan ke Langit-Langit Lembut
·         Bersifat Rakhawah, Isti’la, Infitah dan Istitalah
·         Huruf Halqiyyah
8.      Huruf  د
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ت
·         Bersifat Syiddah, Jahr, Istifal, Infitah dan Qalqalah
·         Berhati-hati supaya tidak disentuhkan Hujung Lidah ke langit-langit ketika menyebutnya seperti Huruf Dee (D)

9.      Huruf  ذ
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ث
·         Bersifat sama seperti Huruf ث  kecuali Sifat Jahr

10.  Huruf  ر
·         Hujung Lidah dirapatkan ke Gusi Gigi Atas tetapi tidak bersentuh
·         Keseluruhan Lidah dirapatkan ke Langit-langit ketika Tebal
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Isti’la, Itbaq dan Istitalah
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah ketika Nipis
·         Berhati-hati supaya tidak bersifat Takrir
·         Ketika Nipis ianya dikategorikan ke dalam Huruf-Huruf Far‘i
·         Huruf Muqatta‘ah
·         Huruf Zawalqiyyah

11.  Huruf  ز
·         Hujung Lidah bersentuh Papan Gigi Bawah
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Istitalah dan Safir
·         Huruf Asaliyyah

12.  Huruf  س
·         Makhraj sama dengan Huruf ز
·         Bersifat sama seperti Huruf ز  kecuali Sifat Jahr
·         Huruf Muqatta‘ah

13.  Huruf  ش
·         Huruf Tengah Lidah berpanjangan sehingga Hujung Lidah
·         Hujung Lidah tidak bersentuh dengan mana-mana bahagian Mulut
·         Bersifat Rakhawah, Istifal, Infitah, Istitalah dan Tafasysyi
·         Huruf Syajariyyah

14.  Huruf  ص 
·         Sama Makhraj seperti Huruf س  kecuali keseluruhan Lidah diangkat ke Langit-langit
·         Bersifat Rakhawah, Istifal, Itbaq, Istitalah dan Safir
·         Huruf Muqatta‘ah

15.  Huruf  ض
·         Hujung Lidah bersentuh dengan Papan Gigi Atas
·         Tepi Lidah bersentuh dengan Papan Gigi Geraham Atas yang setentang dengannya
·         Bersifat Jahr, Syiddah, Isti’la, Itbaq dan Istitalah
·         Salah satu huruf yang tidak sama disebut semasa berbaris Mati ketika di tengah dan di akhir bacaan
·         Sekiranya ia berbaris Mati dan terletak di tengah kalimah, huruf selepasnya disebut sebelum suaranya tertahan menjadikannya seolah-olah bersifat Rakhawah
·         Tiada gelaran diberi kepada Huruf  ض
·         Ada yang mengkategorinya sebagai Huruf Syajariyyah
·         Ada yang mengkategorinya sebagai Huruf Janabiyyah (gelaran ini tidak disebut oleh AlKhalil)

16.  Huruf  ط
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ت  kecuali keseluruhan Lidah diangkat dan bersentuh dengan Langit-langit
·         Bersifat Syiddah, Isti’la, Itbaq dan Qalqalah
·         Huruf Muqatta‘ah

17.  Huruf  ظ 
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ذ  kecuali keseluruhan Lidah diangkat ke Langit-langit
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Itbaq, Isti’la dan Istitalah
·         Pastikan ianya tidak mengeluarkan Sifat Safir ketika menyebutnya

18.  Huruf  ع 
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ح
·         Bersifat Syiddah, Infitah, Istifal dan Istitalah
·         Salah satu huruf yang tidak sama ketika berada di tengah kalimah dan di akhir bacaan semasa berbaris Mati
·         Sekiranya terdapat huruf selepas ع  berbaris Mati, huruf tersebut hendaklah disebut sebelum suara huruf ع  tertahan seolah-olah ianya bersifat Rakhawah 
·         Huruf Muqatta‘ah

19.  Huruf  غ 
·         Sama Makhraf seperti Huruf خ
·         Bersifat sama seperti Huruf  خ kecuali Sifat Jahr
·         Pastikan tidak disebut di Pangkal Lidah

20.  Huruf  ف
·         Huruf Bibir
·         Gigi Atas dirapatkan ke Perut Bibir Bawah
·         Bersifat Rakhawah, Infitah, Istifal dan Istitalah (sama seperti Huruf  ث  dan  Huruf  ح ) 
·         Sama serti Huruf ‘F’
·         Huruf Syafahiyyah

21.  Huruf  ق
·         Huruf Pangkal Lidah
·         Bersifat Syiddah, Infitah, Isti’la dan Qalqalah
·         Pastikan sebutannya tidak ke dalam Halqum
·         Huruf Muqatta‘ah
·         Huruf Zalaqiyyah

22.  Huruf  ك 
·         Huruf Pangkal Lidah dekat dengan Huruf  ق
·         Bersifat Syiddah, Infitah, Istifal dan Istitalah
·         Sama seperti Huruf ‘K’
·         Huruf Muqatta‘ah
·         Huruf Zalaqiyyah

23.  Huruf  ل 
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ر
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Isti’la, Itbaq dan Istitalah ketika Tebal atau Taghlidz
·         Sama seperti Huruf ‘L’
·         Huruf Muqatta‘ah

24.  Huruf  م 
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ب
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Ghunnah dan Istitalah
·         Huruf Muqatta‘ah

25.  Huruf  ن 
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ل 
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Ghunnah dan Istitalah (sama seperti Huruf  م )
·         Berhati-hati supaya tidak disentuh Hujung Lidah dengan Gigi
·         Huruf Muqatta‘ah

26.  Huruf  و 
·         Sama Makhraj seperti Huruf  م  kecuali Bibir tidak bersentuh
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah

27.  Huruf  ه  
·         Huruf Pangkal Halqum
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah, Istitalah dan Khafa’
·         Salah satu Huruf yang tidak sama ketika berada di tengah bacaan dan di akhir bacaan semasa berbaris Mati
·         Ketika berada di akhir bacaan, Suaranya terhabis
·         Sekiranya terdapat huruf selepas Huruf  ه     Mati, Huruf tersebut hendaklah disebut sebelum suara Huruf  ه   terhabis
·         Huruf Muqatta‘ah
·         Huruf Halqiyyah

28.  Huruf  ء
·         Huruf Tali Suara
·         Bersifat Syiddah, Istifal, Infitah dan Istitalah

29.  Huruf  ي 
·         Sama Makhraj seperti Huruf  ج kecuali Tengah Lidah tidak disentuh ke Langit-langit
·         Bersifat Jahr, Rakhawah, Istifal, Infitah dan Istitalah (sama seperti Huruf و )