Saturday, 30 July 2011

02. MUQADDIMAH

02 MUQADDIMAH

Saya berpendirian bahawa setiap cebisan 'Ilmu hendaklah disertakan dengan hujah yang kuat. Sebagaimana yang dituntut ke atas setiap yang mukallaf supaya berusaha mencari hujah dan dalil ke atas sesuatu ketetapan dalam 'Ilmu Fiqh, maka saya berpendapat tuntutan yang sama juga diperlukan terhadap 'Ilmu AlQuran. Atas kesedaran ini maka saya berusaha mencari dan menggali hujah-hujah dan dalil-dalil bagi setiap ketetapan dan hukum-hukum tajweed sehingga ianya memberi keyakinan dan kefahaman yang menyeluruh kepada saya berkenaan perkara tersebut. Atas kesedaran ini juga saya ingin memohon maaf kepada semua individu-individu yang pernah mengajar dan memberi pandangan kepada saya akan tetapi pandangan saya di sini tidak selari dengan mereka. Saya tetap berterima kasih kepada mereka kerana dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh merekalah mendorong saya untuk mencari dalil-dalil sokongan sehinggalah dalam hal-hal yang tertentu saya mampu mengutarakan pandangan saya sendiri.

Oleh kerana tujuan saya menulis bukan sekadar untuk memindahkan 'Ilmu yang perolehi  dari mana-mana sumber, tetapi juga saya berhasrat untuk menyatakan pandangan dan pendirian saya dalam bidang ini, dan atas kesedaran bahawa untuk melayakkan seseorang itu mengia atau menolak sesuatu pandangan memerlukan penguasaan terhadap 'Ilmu tersebut, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa sahaja yang saya muatkan dalam penulisan saya ini. Namun bukanlah kesemua perkara yang saya muatkan di sini merupakan padangan saya tersendiri, malah sebahagian besarnya juga saya sandarkan kepada Kitab-Kitab yang Mu'tabar dalam bidang ini yang kesemuanya dalam Bahasa 'Arab (setakat kajian saya belum ada lagi mana-mana kitab Bahasa Melayu yang boleh menandingi bahan yang terdapat dalam Kitab-Kitab dalam Bahasa 'Arab) walau pun penguasaan saya dalam Bahasa 'Arab amatlah terhad. Kepada ALLAHlah saya berserah diri untuk menilai serta memberi hukuman atau balasan yang setimpal.

Sekali lagi saya ingin memanjangkan ucapan penghargaan saya kepada Ustaz Zainal Abidin bin Ahmad  yang tidak pernah menghalang usaha saya walaupun ianya terkadang-kala tidak sama dengan pandangan beliau setelah kami berbincang. Individu kedua ialah Ustaz Mohd Rahim Jusoh yang sentiasa memberi dorongan kepada saya untuk terus menggali khazanah 'Ilmu dari kitab terdahulu untuk menyokong pandangan saya. Dan tidak lengkap senarai penghargaan saya sekiranya saya tidak menyebut nama rakan sepengajian saya, Yusuf bin Abu Bakar (Ustaz Soh) semasa bertalaqqi dengan Ustaz Zainal Abidin, yang sentiasa memberi dorongan untuk meneruskan usaha murni saya dan menyokong agar kefahaman yang kurang tepat oleh sebilangan masyarakat berkenaan 'Ilmu Tajweed diperbetulkan.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada semua Murid-Murid yang kerana mereka ‘Ilmu ini dapat saya alirkan dan kerana mereka jugalah saya sentiasa mencari hujjah-hujjah untuk memahamkan mereka dalam setiap ketetapan dan Hukum-Hukum Tajweed. Saya telah berusaha untuk mendedah dan menerangkan semua pandangan yang masyhur kepada mereka sebelum saya menyebut pandangan saya sendiri.

Oleh kerana usaha saya dalam bidang ini ada kelainannya dengan yang lain, saya menganggap Pengajaran dan Penulisan saya sebagai satu Perjuangan dalam bidang ini. Perjuangan untuk memperbetulkan silap faham, silap fakta dan silap amal. Adalah menjadi impian saya agar tulisan saya ini diterjemahkan ke Bahasa-Bahasa lain juga yang 'Ilmu Tajweed ini dipelajari.

Saya besyukur ke Hadhrat ALLAH Subhanahu wata'ala kerana akhirnya memberi kekuatan kepada saya untuk memulakan penulisan ini yang sudah sekian lama dicitakan dan mengharapkan agar ALLAH Yang Maha Kuasa terus memberi kekuatan kepada saya untuk menyiapkannya supaya sekurang-kurangnya menjadi asas untuk kajian-kajian yang lebih tepat dan terperinci selepas ini dengan hasrat KalamuLLAH disebut setepat-tepatnya.
 

Monday, 25 July 2011

01. SEMAKAN 'ILMU TAJWEED


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين

والصلاة والسلام على آشرف الآنبياء والمرسلين

وعلى آله وآصحابه آجمعين


01 SEMAKAN ‘ILMU TAJWEED

AlHamduliLLAH, segala puji bagi ALLAH, Tuhan yang menurunkan AlQuran sebagai panduan bagi manusia dan Salawat serta Salam ke atas Junjungan RasuluLLAH SallaLLAHU ‘alayhi wasallam yang melaluinya AlQuran disampaikan ke seluruh alam.

Ku doakan kepada sekelian sahabat Baginda agar dirahmati ALLAH kerana melalui merekalah AlQuran dipanjangkan hingga ke akhir zaman.

Ya ALLAH ya Tuhanku, rahmatilah juga ke atas Guru-Guru Quranku samada yang telah kembali ke RahmatuLLAH atau yang masih hidup yang telah menyambung ajaran RasuluLLAH hingga dapat aku nikmati hari ini.

Dengan sukacita dan bangganya ingin ku nyatakan nama-nama mereka seperti berikut :
1.         Mohd Nor bin Abdullah (Pak Teh Nor - Bukit Tumbuh, Kuala Terengganu) : 1968 - 1970 : tahap mengenal dan belajar membaca
2.         Musa bin Ali (Ayah Su Che' Musa - Banggol Pauh, Kuala Terengganu) - meninggal tahun 2003 : 1970 - 1971 : tahap kelancaran hingga khatam
3.         Che' Ku Ali bin Che' Ku ?? - (Imam Masjid Abidin, Kuala Terengganu) meninggal tahun ?? : 1973 - 1974 : mengajar ‘Ilmu Tajweed
4.         Zainal Abidin bin Ahmad (Bukit Payong, Terengganu) : 1987 - 1999 bertalaqqi dengannya Bacaan Imam ‘Asim, Riwayat Hafs Tariq AsySyatibi  hingga khatam

Ustaz Zainal Abidin bin Ahmad adalah salah seorang dari lapan1 orang murid kepada Tuan Guru Haji Muhammad Nur bin Ibrahim AlMufti (Mufti Kelantan). Beliau pernah memegang jawatan Timbalan Mufti Negeri Terengganu (2000 – 2004).

Di samping itu terdapat dua orang Guru yang mengajarku 'Ilmu Qiraat Tariq AsySyatibi, iaitu :

1.      Muhad bin Bidin – mengajarku Pengenalan ‘Ilmu Qiraat dan Qiraat Nafi’ Tariq Syatibi dalam Kelas Pengajian Semasa di Ma’had Tahfidz Terengganu di Padang Midin

2.      Khairul Anuar bin Muhammad AlBakri - mengajarku Qiraat Tujuh Tariq Syatibi secara berTalaqqi Musyafahah

ALLAH juga memberi kesempatan kepadaku :

1.         memperdengarkan bacaan AlFatihah kepada Syaykh Ahmad bin Abdul Qadir AlMandili semasa kunjungannya ke Sekolah Menengah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Pekan Pahang pada tahun 1993
·         beliau menegur ku kerana menyebut Mad Lazim Kalimi Muthaqqal pada Kalimah الضالين terlalu panjang

2.         memperolehi  Ijazah AlFatihah Qiraat Sab‘ah dari SyaykhulQurra' Syam Syaykh Ahmad Kurayyim Rajih semasa kunjunganku ke Syria pada tahun 2003
·         beliau menegurku Turutan Bacaan semasa membaca secara Jama’ bagi Riwayat Khalaf dan Khallad dari Imam Hamzah

3.         memperdengarkan Bacaan Surah AlFatihah kepada Syaykh Ahmad ‘Isa Hasan AlMa’sarawi, SyaykhulQurra’ Mesir semasa kunjungannya ke Terengganu pada tahun 2010 bagi menghadiri Seminar Antarabangsa Qiraat dan Qurra 2010 di UNISZA dan menegurku
·         Makhraj Huruf ق
·         Turutan Bacaan cara membaca Jama’ (samada mengikut Turutan Imam atau Turutan Khilaf)
·         supaya menghafal keseluruhan Matn AsySyatibi 
·         dan menasihatkan kepadaku supaya tidak mengamalkan bacaan secara Jama’ kerana Bacaan Jama’ tidak diamalkan oleh RasuluLLAH SAW dan Sahabat-Sahabat RA Baginda. Ianya hanya diizin untuk diamal semasa mempelajari Qiraat

Tidak lupa kepada individu-individu yang seringkali saya jadikan tempat rujukan samada dalam 'Ilmu Tajweed atau pun dalam ‘Ilmu Qiraat, terutamanya Ustaz Abu Khusyu‘i  Mohd Rahim bin Jusoh.