Sunday, 13 November 2011

07. SIFAT HURUF : Sambungan 4 ...

07.03 SIFAT HURUF-HURUF MAD DAN LIN

Sebagaimana yang disebutkan terdahulu, Huruf-Huruf Mad dan Lin adalah Huruf-Huruf yang bermakhraj Muqaddar. Ketiga-tiga Huruf yang berfungsi sebagai Mad dan Lin iaitu ا , ي  dan  و  mempunyai Sifat-Sifat yang sama iaitu Rakhawah dan Infitah.


MULAHADZAH

a.       Huruf-Huruf Mad dan Lin tidak bersifat Jahr atau sebaliknya kerana ianya mengikut pembacanya. Sekiranya seseorang pembaca itu membaca secara Jahr maka Huruf-Huruf Mad dan Lin menjadi Jahr dan begitulah juga sebaliknya.

b.      Huruf  ا  yang berfungsi sebagai Mad tidak bersifat Isti’la atau Istifal kerana ianya mengikut Sifat Huruf-Huruf yang ‘membawa’nya. Sekiranya Huruf-Huruf yang sebelumnya adalah Huruf-Huruf Isti’la yang berbaris Atas maka Huruf  ا  menjadi Isti’la juga dan begitulah sebaliknya.

c.       Perhatian hendaklah diberi kepada Huruf-Huruf Mad yang terletak selepas Huruf-Huruf Khaysyumiyyah. Kebanyakan pembaca meghunnahkan juga Huruf-Huruf Mad tersebut sedangkan Huruf-Huruf Mad tidak bersifat Ghunnah.


07.04 SIFAT HURUF-HURUF FAR‘I

Saya akan hanya menyebut Sifat-Sifat bagi Hurf-Huruf Far‘i yang berbeza dari Huruf asalnya

1.      Huruf  ر  Muraqqaqah
·         Istifal dan Infitah

2.      Huruf  ص  Majhurah
·         Jahr

3.      Huruf  ل  Mutbaqah
·         Isti’la dan Itbaq

4.      Huruf   م  dan  ن  Munkhafah 
·         Tiada perubahan Sifat berlaku pada Huruf-Huruf  م  dan  ن    kerana yang menyebabkan ialahnya dikategorikan di bawah Huruf Far‘i adalah kerana perubahan Makhraj

5.      Huruf  ء Majhurah Markhuwwah
·         Rakhawah dan Jahr

No comments:

Post a Comment